NDR2019| Building up my retirement fund [Malay]

NDR2019| Building up my retirement fund [Malay]

HappeningSG·2019-09-27 10:47

Dengan peningkatan usia persaraan dan usia pengambilan semula pekerja, pekerja lanjut usia seperti Puan Zamima Jais akan mendapat peluang untuk terus bekerja dan menyumbang kepada masyarakat.

Untuk maklumat lanjut mengenai pengumuman Rapat Hari Kebangsaan berkaitan dengan pekerja lanjut usia, kunjungi https://www.gov.sg/microsites/ndr2019...

News Singapore

Comments

Leave a comment in Nestia App